OIL SKIMMER

M06

ใข้สำหรับจับน้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำที่ไม่ได้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้ได้กับน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันมอเตอร์ น้ำมันที่ใช้ในเครื่องจักรต่างๆ Oil Skimmer M06  สามารถดึงน้ำมันได้ประมาณ 3.75-7.5 ลิตร/ชั่วโมง

S25

Oil Skimmer S25:ใข้สำหรับจับน้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำที่ไม่ได้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้ได้กับน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันมอเตอร์ น้ำมันที่ใช้ในเครื่องจักรต่างๆ Oil Skimmer S25  สามารถดึงน้ำมันได้ประมาณ 7.5 ลิตร/ชั่วโมง 

P60

Oil Skimmer P60:ใข้สำหรับจับน้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำที่ไม่ได้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้ได้กับน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันมอเตอร์ น้ำมันที่ใช้ในเครื่องจักรต่างๆ Oil Skimmer P60 สามารถดึงน้ำมันได้ประมาณ20-75 ลิตร/ชั่วโมง

CUSTOMIZED

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

OIL TAP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SHARE