FOG CANNON

KS-15

TURBO FOG CANNON KS-15:เครื่องสเปรย์ละอองละเอียดแรงดันสูง KS15 รุ่น 15 เมตร ใช้เพื่อการดักฝุ่น กลิ่น ครอบคลุมบริเวณกว้าง
สเปรย์ลานกองกากชานอ้อย เพื่อป้องกันการฟุ้งของกาก อ้อยและป้องกันความร้อนสะสมจนทำให้เกิดอัคคีภัย

KS-30

TURBO FOG CANNON KS-30:เครื่องสเปรย์ละอองละเอียดแรงดันสูง KS30 รุ่น 30 เมตร ใช้เพื่อการดักฝุ่น กลิ่น ครอบคลุมบริเวณกว้าง 
สเปรย์ลานกองกากชานอ้อย เพื่อป้องกันการฟุ้งของกาก อ้อยและป้องกันความร้อนสะสมจนทำให้เกิดอัคคีภัย

KS-50

TURBO FOG CANNON KS-50:เครื่องสเปรย์ละอองละเอียดแรงดันสูง KS50 รุ่น 50 เมตร ใช้เพื่อการดักฝุ่น กลิ่น ครอบคลุมบริเวณกว้าง 
สเปรย์ลานกองกากชานอ้อย เพื่อป้องกันการฟุ้งของกาก อ้อยและป้องกันความร้อนสะสมจนทำให้เกิดอัคคีภัย

KS-60

TURBO FOG CANNON KS-60:เครื่องสเปรย์ละอองละเอียดแรงดันสูง KS60 รุ่น 60 เมตร ใช้เพื่อการดักฝุ่น กลิ่น ครอบคลุมบริเวณกว้าง 
สเปรย์ลานกองกากชานอ้อย เพื่อป้องกันการฟุ้งของกาก อ้อยและป้องกันความร้อนสะสมจนทำให้เกิดอัคคีภัย

KS-80

TURBO FOG CANNON KS-80:เครื่องสเปรย์ละอองละเอียดแรงดันสูง KS80 รุ่น 80 เมตร ใช้เพื่อการดักฝุ่น กลิ่น ครอบคลุมบริเวณกว้าง 
สเปรย์ลานกองกากชานอ้อย เพื่อป้องกันการฟุ้งของกาก อ้อยและป้องกันความร้อนสะสมจนทำให้เกิดอัคคีภัย

KS-100

TURBO FOG CANNON KS-100:เครื่องสเปรย์ละอองละเอียดแรงดันสูง KS100 รุ่น 100 เมตร ใช้เพื่อการดักฝุ่น กลิ่น ครอบคลุมบริเวณกว้าง 
สเปรย์ลานกองกากชานอ้อย เพื่อป้องกันการฟุ้งของกาก อ้อยและป้องกันความร้อนสะสมจนทำให้เกิดอัคคีภัย

SHARE