NARROW SPRAY NOZZLE

V SERIES

V Series หัวฉีดสเปรย์น้ำทีมีรูปแบบการพ่นแบบสามเหลี่ยมมีแรงimpact สูง มุมแคบ V Spray Pattern ออกมาลักษณะหักมุมออกไล่มาตามหัวสเปรย์เพื่อให้เกิดเป็น  high inpact spray pattern

W SERIES

W Series หัวฉีดสเปรย์มุมกว้างสามเหลี่ยม  (แบบงอ 90 องศา ) แรงปะทะสูง สำหรับงานล้างชิ้นงาน หรือ สายพานที่ต้องการแรงปะทะ

EQ self-cleaning nozzle

EQ-self-cleaning : หัวสเปรย์รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เพิ่มแรงดันอัตโนมัติ เมื่อเกิดการตันที่หัวสเปรย์จะมีแกนที่อยู่ตรงกลางเคลื่อนที่มาดันเศษสิ่งสกปรกที่ติดภายในหัวสเปรย์หลุดออกมา และเมื่อเศษ สิ่งสกปรกหลุดแกนนี้จะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งเดิม pattern จะมีลักษณะเป็นรูปทรงรี (Flat Fan)

SHARE