หัวสเปรย์น้ำแบบวงกลม (Full Cone Spray) มีให้เลือกหลายองศา ตั้งแต่ 0 องศาจนถึง 125 องศา ซึ่งวัสดุและขนาดเกลียวมีให้เลือกแตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมต่างๆ

หัวสเปรย์น้ำแบบสามเหลี่ยม (Flat Spray Nozzle) มีให้เลือกหลายองศา ตั้งแต่ 15 องศา จนถึง 110 องศา ซึ่ง วัสดุและขนาดเกลียวมีให้เลือกแตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมต่างๆ

หัวสเปรย์น้ำแบบทรงกรวยกลวง (Hollow Cone Spray) มีให้เลือกหลายองศา ตั้งแต่47 องศาจนถึง 165 องศา ซึ่งวัสดุและขนาดเกลียวมีให้เลือกแตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมต่างๆ

Spiral Nozzle,หัวสเปรย์เดือยหมู,หัวสเปรย์ดักฝุ่น,หัวสเปรย์ ดักไอกรด ใน Wet Scrubber หรือในขบวนการผลิตน้ำตาล หัวสเปรย์รุ่นนี้ สามารถใช้กับน้ำสกปรกหรือน้ำที่ผ่านการ Reuse ได้ เนื่องจากรุ่นนี้มีรูขนาดใหญ่

หัวสเปรย์น้ำแบบมุมแคบ/มุมกว้าง แบบสามเหลี่ยม (Commom Narrow and Commom Wide Angle  Spray Nozzle) มีให้เลือกหลายองศา ตั้งแต่ 17 องศา จนถึง 110 องศา ซึ่ง วัสดุและขนาดเกลียวมีให้เลือกแตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมต่างๆ

Spray Dry หัวฉีดสำหรับการพ่นฝอยแบบแห้ง เพื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จำพวกอาหาร สารเคมีและผลิตภัณฑ์อื่นๆให้เป็นผงแห้งอย่างรวดเร็ว

G Series:G Mixing :Eductors♦️♦️
หัวสเปรย์กวนสารเคมีและบ่อสี ใช้หลักการในการหมุนเวียนของน้ำ สามารถใช้ปั๊มตัวเล็กในการหมุนเวียนของน้ำหรือสีในบ่อได้ เพื่อป้องกันการตกตะกอน

26988 Series:หัวสเปรย์น้ำแบบปรับองศาได้ ลักษณะเฉพาะ คือสามารถ ถอดเข้า-ออกจากท่อได้ง่าย สามารถปรับมุมองศาการสเปรย์ได้ ขนาดแคลมป์รัดท่อมีตั้งแต่:1นิ้ว,1-1/4นิ้ว,1-1/2นิ้วและ2นิ้ว มีทั้งวัสดุ พลาสติกและสแตนเลส

หัวสเปรย์น้ำแบบวงกลม (Full Cone Spray) วัสดุพลาสติกและ PVDF มีให้เลือกหลายองศา ตั้งแต่ 40 องศาจนถึง 67 องศา ซึ่งมีขนาดเกลียวให้เลือกแตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมต่างๆ

FD series:FD Anti Drop Misting Nozzle///High Pressure misting Nozzle หัวสเปรย์ระบายความร้อน หรือให้ความชื้น  ใช้แรงดันประมาณ 20 บาร์ขึ้นไป  สร้างละอองละเอียด มีระบบป้องกันน้ำหยด 
 
หัวสเปรย์เป่าลม,หัวสเปรย์ปากเป็ด,หัวสเปรย์เป่าลมทำความสะอาด ในอุตสาหกรรม และขบวนการผลิต   ใช้กับลมจากแอร์คอมเพรสเซอร์
มีขนาดเกลียว เป็นแบบ BSPT,Male 1/4″ มีวัสดุให้เลือกหลากหลายทั้ง PP,ABS,ALMA,SS 
 
Air Atomize nozzle:D Series SUC:Flat Spray:หัวฉีดแรงดันต่ำละอองละเอียดแบบใช้ลม หัวฉีดรุ่นนี้จำเป็นจะต้องมี ลมจ่ายให้กับหัวฉีด แต่ว่าใช้แรงดันลมไม่ต้องสูงเพียงแค่ 1-2 บาร์เท่านั้น 

หัวสเปรย์น้ำทรงกรวยสำหรับงานระบบป้องกันอัคคีภัย มีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรม (ไม่ใช่หัวสเปรย์อัตโนมัติ)

หัวสเปรย์สำหรับงานอุสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ
และสำหรับงานที่มีพื้นที่จำกัด

หัวสเปรย์สำหรับระบบฆ่าเชื้อ  FD series:FD Anti Drop Misting Nozzle High Pressure misting Nozzle หัวสเปรย์ระบายความร้อน หรือให้ความชื้น  ใช้แรงดันประมาณ 20 บาร์ขึ้นไป  สร้างละอองละเอียด มีระบบป้องกันน้ำหยด 

หัวสเปรย์บอลล้างถังแบบฟิก รูปแบบน้ำจะกระจายออกตามรูที่เจาะบนหัวสเปรย์ มีแบบเจาะเต็มลูก ครึ่งลูกบน และครึ่งลูกล่าง สามารถระบุได้ตามอุตสาหกรรมที่ใช้งาน

หัวสเปรย์ล้างถังแบบหมุนได้ รูปแบบน้ำจะกระจายออกตามรูที่เจาะบนหัวสเปรย์ มีทั้งที่ออกเป็น Flat Spray / Full Cone สามารถระบุได้ตามการใช้งานแต่ละอุตสาหกรรม

อุปกรณ์สำหรับต่อกับหัวสเปรย์ เช่น ข้อต่อตรง ข้อลด ปลั๊กอุด หรือ ข้อต่อสายลม เป็นต้น 

SHARE