TANK WASH NOZZLE:
ROTARY TANK WASH NOZZLE

D+D19 : CIP

 สเปรย์บอลออกแบบมาสำหรับการทำความสะอาดด้านในถังที่มีขนาดเล็ก ซึ่งใช้น้ำน้อยมากในการใช้งานทำให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง 

DN:27500:PTFE

สเปรย์บอลวัสดุเทฟลอนออกแบบมาสำหรับการทำความสะอาดถังและเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารหรือเภสัชภัณฑ์หรือเคมีวัสดุ:เทฟล่อน (Teflon)

WKX

สเปรย์บอลออกแบบมาสำหรับการทำความสะอาดถังและเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารหรือเภสัชภัณฑ์
มี 2 แบบ
คือ Threaded Tpye (แบบเกลียว)
      Clip Lock/Slip On(แบบคลิปล็อค)


WFW

สเปรย์บอลออกแบบมาสำหรับการทำความสะอาดถังและเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารหรือเภสัชภัณฑ์  วัสดุ:สแตนเลส316

WSL20

 สเปรย์บอลออกแบบมาสำหรับการทำความสะอาดถังและเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารหรือเภสัชภัณฑ์ วัสดุ:PVDF

WST

:ออกแบบมาสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์และเครื่องดื่มเคมีภัณฑ์และอุตสาหกรรมอื่นๆ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่สามารถติดได้ พื้นที่แคบๆ เช่น ท่อ
Connection:1-1/2: tri clampOD (50.5 mm)

WSTP

:ออกแบบมาสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์และเครื่องดื่มเคมีภัณฑ์และอุตสาหกรรมอื่นๆ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่สามารถติดได้ พื้นที่แคบๆ เช่น ท่อ
Connection:1-1/2: tri clampOD (50.5 mm)

WKZ

หัวสเปรย์สำหรับล้างและทำความสะอาดถังและเครื่องจักร ในอาหาร เครื่องดื่มเภสัชภัณฑ์

WKZH

หัวสเปรย์สำหรับล้างและทำความสะอาดถังและเครื่องจักร ในอาหาร เครื่องดื่มเภสัชภัณฑ์

WKC5

หัวสเปรย์สำหรับล้างและทำความสะอาดถังและเครื่องจักร ในอาหาร เครื่องดื่มเภสัชภัณฑ์

WSG

หัวสเปรย์สำหรับล้างและทำความสะอาดถังและเครื่องจักร ในอาหาร เครื่องดื่มเภสัชภัณฑ์

WMG

หัวสเปรย์สำหรับล้างและทำความสะอาดถังและเครื่องจักร ในอาหาร เครื่องดื่มเภสัชภัณฑ์

WDG-3D

หัวสเปรย์สำหรับล้างและทำความสะอาดถังและเครื่องจักร ในอาหาร เครื่องดื่มเภสัชภัณฑ์

36250

TANK WASH 28250:หัวฉีดขนาดกะทัดรัด วัสดึพลาสติก มีสามรู ลักษณะการ สเปรย์จะเป็นแบบ  Flat Spray (สามเหลี่ยม) เพื่อเพิ่มแรงปะทะสำหรับงานล้างถัง

28250

TANK WASH 28250:หัวฉีดขนาดกะทัดรัด มีสามรู ลักษณะการ สเปรย์จะเป็นแบบ  Flat Spray (สามเหลี่ยม) เพื่อเพิ่มแรงปะทะสำหรับงานล้างถัง

19250

TANK WASH: หัวฉีดล้างถังหมุนได้360 องศา สเปรย์แบบ  Flat Spray หัวสเปรย์มาขนาดเล็กกะทัดรัด สำหรับพื้นทีจำกัด

SHARE