TANK WASH NOZZLE:
FIXED TANK WASH NOZZLE

6160 / 10250

TANK WASH :6160/10250
ชุดหัวฉีดล้างถังที่มีขนาดใหญ่ และใช้น้ำค่อนข้างมากแต่ละรุ่นสามารถเลือกอัตราการไหลของน้ำ  ลักษณะการสเปรย์เป็นแบบ Full Cone
💢รุ่น 6160 ขนาดเกลียว 1-1/2 สามารถทำความสะอาดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 3.1 เมตร
💢 รุ่น 10250 ขนาดเกลียว 3นิ้ว
💢วัสดุ:สแตนเลส
การใช้ประโยชน์
✅สำหรับล้างถังที่ขนาดใหญ่ 

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email
Share on print

SHARE

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email
Share on print