ILB, ILS

LAKOS ILB,ILS:Centrifugal-Action Separators for Low-Flow Application Carbon Steel(ILB) or Stainless Steel(ILS) constuction
เครื่องแยกเศษโลหะและอโลหะออกจากของเหลวโดยใช้แรงเหวียง อาศัยความแตกต่างของความถ่วงจำเพาะที่แตกต่างกันของของเหลวและของแข็ง เครื่องแยกเศษโลหะ เศษเหล็ก เศษอะลูมิเนียม ที่เกิดจากการเจียร การกัด การกลึง เศษทราย เศษแก้วและของแข็งขนาดเล็กที่ปะปนมากับน้ำหรือน้ำมัน โดยไม่ต้องใช้กระดาษกรอง
💢หลักการแยกเศษด้วยระบบ Centrifugal Separator💢
LAKOS เริ่มจาก ของเหลวที่มีของแข็งผสมอยู่ด้วยกันผ่านปั้มเพื่อส่งของเหลวเข้าไปที่LAKOS ภายในระบบจะมีแรงเหวี่ยงซึ่งทำให้ของแข็งที่มีความถ่วงจำเพาะมากกว่าของเหลว ถูกเหวี่ยงไปชนที่Chamber (คือผนังของLAKOS)และตกลงมาสู่ด้านล่าง ส่วนน้ำที่ถูกแยกเศษแล้วจะถูกส่งไปที่ทางออก สามารถแยกเศษที่มีความละเอียดมากกว่า 74 ไมครอน ขึ้นไป ได้ความสะอาดถึง 98%
✅ประโยชน์ที่ได้รับ✅
✅ไม่มีค่าซ่อมบำรุง เนื่องจากในระบบ ไม่มีการเคลื่อนที่
ของชิ้นส่วนหรืออะไหล่ ทำให้ไม่ต้องซ่อมบำรุง
✅ไม่ต้องหยุดระบบเพื่อทำหารเปลี่ยนกระดาษกรองหรือไส้
กรอง เนื่องจากระบบไม่ต้องใช้กระดาษกรองจึงทำให้
ระบบทำงานตลอดเวลาไม่ต้องหยุดเครื่องจักร
✅สูญเสียความดันต่ำและความดันคงที่
✅การสูญเสียของเหลวน้อยที่สุด
✅ช่วยลดค่าใช้จ่ายของสารเคมีได้ถึง10-20% และช่วยป้องกันการอุดตันของแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน
✅สินค้านำเข้าจากประเทศ สหรัฐอเมริกา 🇺🇸🇺🇸🇺🇸
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email
Share on print

SHARE

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email
Share on print