SPRAY DRY NOZZLE

FUD SERIES (Spray Dry Nozzle)

Spray Dry หัวฉีดสำหรับการพ่นฝอยแบบแห้ง เพื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จำพวกอาหาร สารเคมีและผลิตภัณฑ์อื่นๆให้เป็นผงแห้งอย่างรวดเร็ว
💢หน้าที่ของหัวสเปรย์ในระบบพ่นแห้งคือ อัตราการไหลของวัตถุป้อนเข้าและการกระจายละอองต้องเป็นละอองที่สม่ำเสมอไปยังห้องอบแห้ง 
💢หัวฉีด Spray Dry ทำงานที่แรงดันสูง หรือใช้เทคนิคการทำให้เป็นละอองในอากาศเพื่อผลิตหยดละอองในช่วง 30-12ไมครอน วิธีนี้จะช่วยให้แห้งเร็วกว่าวิธีการทำให้แห้งแบบอื่น
💢อุตสาหกรรมที่ใช้ Spray Dry Nozzle
✅อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เช่น ครีม/นมผง/เวย์และโปรตีน
  การแฟสำเร็จรูป ผงซักฟอกและอีกต่างๆ
✅อุตสาหกรรมแปรรูปเคมี
✅อุตสาหกรรมการผลิต
✅อุตสาหกรรมควบคุมมลพิษ

  

 

 

SHARE