TANK WASH NOZZLE:
FIXED TANK WASH NOZZLE

9800

TANK WASH :หัวฉีด9800 ออกแบบมาเพื่อใช้ทำความสะอาดภาชนะที่มีขนาดเล็ก หัวฉีดมีให้เลือก 2 ขนาด คือ 15 และ 21 
💢วัสดุ:สแตนเลส
💢แรงดัน:ไม่เกิน 10 บาร์
💢ขนาดเกลียว: 1 นิ้ว
การนำไปใช้ประโยชน์
✅สำหรับล้างถังที่มีขนาดเล็ก

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email
Share on print

SHARE

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email
Share on print